WOD #340.17 | Max reps

Miércoles - 6 De Diciembre De 2017
CrossFit
- WMG -

WOD

For max reps:

  • Tabata Box jump
  • Rest 1 min
  • Tabata Slam Ball
  • Rest 1 min
  • Tabata Double Unders
  • Rest 1 min
  • Tabata Kb Swing
  • Rest 1 min
  • Tabata cal row